Spirituální regrese mezi životy

Spirituální regrese mezi životy je unikátní metoda pomáhající na cestě  (nejen sebe) poznáním. 

Jedinečným cílem Spirituální regrese mezi životy (LBL - Life between Life) je zprostředkovat vám váš autentický prožitek putování v krajině vaší duše, kdy můžete sami pocítit, kým opravdu jste, porozumět smyslu svého současného života , vztahům, výběru rodičů, talentů a životnímu poslání, a kde  z této úrovně duše můžete najít odpovědi na  vaše vůbec nejtěžší otázky i objevit cokoliv dalšího, co byste si potřebovali znovu rozpomenout a zodpovědět.

Možnost, jak se dostat do nejhlubší paměti našeho bytí objevil americký psycholog a terapeut PhD. Michael Newton (9.12.1931 - 22.9.2016 ). 

Neobyčejný a velmi přínosný výzkum dr. Michaela Newtona otevřel možnost komukoliv z nás zažít aspoň kousek z tohoto Vesmíru tak, abychom viděli, kdo jsme, kde se nyní nacházíme, proč a co děláme v širokém poli zkušeností. 

Tuto metodu někdy naleznete označenou jako LBL, což je zkratka anglického názvu Life Between Life a znamená Život mezi Životy.

Mezi další průkopníky této metody patřila Dolores Cannon a nyní jimi stále jsou anglický psycholog Andy Tomlinson a jeho studentka, nyní již velmi zkušená terapeutka a výborná učitelka českého původu Bernadeta Hodková žijící ve Francii, v jejíž  Getting Better School s certifikací Mezinárodní asociace regresních terapeutů EARTh  jsem se během více jak dvou let intenzivního praktického studia naučila  tuto metodu odborně používat .

Co se děje při Spirituální regresi mezi životy?

Spirituální regrese mezi životy  je příjemnou  neobyčejnou zkušeností  plnou poznání a prožitků čiré lásky bez lidských podmínek ve Vědomí Jednoty. Ocitnete se v prostoru, kde se cítíte Doma a kde můžete najít odpovědi na naléhavé životní otázky, které současně přináší hluboké porozumění.

Nejdůležitější ale je, že si své objevy přenesete do vědomé mysli a do svého dalšího praktického života. Vaše duchovní perspektiva vám tak navždy zůstane.

Při sezení jsou klient a terapeut partneři, oba se ho účastní, ale je to klient a jeho vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného v  sezení nejlepší.  Terapeut je vaším asistentem, duchovní poznání je vaše. 

Při Spirituální regresi mezi životy můžete např.:

 • Prozkoumat, co se děje ještě před naším početím a kde jsou kořeny našich životních voleb a směřování.
 • Prožít a zjistit, co se děje při přechodu z minulého života na “druhou stranu”.
 • Setkat se svými duchovními pomocníky.
 • Vnímat existenci dalších bytostí, kteří s vámi spolupracující z úrovně duší a případně s nimi komunikovat.
 • Najít své životní volby a pochopit smysl svého života z obou úhlů pohledu: duchovního i pozemského.
 • Vnímat lidi, s nimiž sdílíte tento život, z úrovně jejich duše.
 • Zeptat se na svoje vlastní otázky.
 • Vnést veškerou tuto zkušenost zpět do vašeho každodenního života.

Objevování sebe sama a duchovních dimenzí se děje podle toho, jak je každý  schopen je zpracovat a integrovat a také podle toho, kde se v životě nacházíte. Dozvíte se, co je pro vás v tu chvíli nejdůležitejší. 

Platí tu: Nedostanete vždy to, co chcete, ale vždy dostanete to, co je pro vás nejlepší. 

Spirituální regrese mezi životy  také pomáhá, když se objeví:

 • Strach ze smrti: Co přijde potom? Co je za hranicemi naší fyzické reality?
 • Zvědavost: Proč se ve světě děje ...? 
 • Zájem o sebepoznání: Kdo jsem? Proč tu jsem? Odkud pocházím? Proč mě přitahují určitá místa, lidé, profese, kultura, …? 

Zkušenosti lidí, kteří u mě byli

Sezení pro mě bylo úžasným zážitkem, na kterém mě mrzí jen to, že ho nemůžu sdílet s ostatními blízkými, protože by mě nepochopili. Je to nesdělitelná zkušenost, pro mě velmi intimní a nezapomenutelná. Důležitý pro mě byl Tvůj laskavý a citlivý přístup, mohla jsem se uvolnit, nebylo mi trapně, měla jsem čas zastavit se. Nejintenzivněji si vzpomínám na část, kdy duše přecházela ze života, který jsem chápala jen jako hmotný, do něčeho absolutního. Vnímala jsem to jako velmi osvobozující a úlevnou část. Bytosti kolem mě a vztahy k nim mi ukázaly smysl. Myslím, že teď lépe rozumím tomu, proč se mi některé věci dějí nebo opakují. Posun vnímám v tom, že lépe přijímám to, co se mi děje, a nesoudím se za to. Možná jsem k sobě laskavější. Tím, že je přijímám, se přestávají dít, nebo mi tolik nevadí. Změny vnímám ve vztazích k druhým, ve vztahu k sobě, v představě o světě. Nejvíc se mi na tom líbí a je to pro mě to nejkrásnější zjištění, že všechny myšlenky mých oblíbenců se propojují a jsou v úplné jednotě s tím, co jsem zažila při spirituální regresi. Z pohledu kvantové fyziky a mikročástic, z pohledu náboženství i filosofie. Sny jsou přechody k vlastním možnostem, energie a částice se chovají podle pozorovatele, podle nás, přechodové fáze jsou životem, láska, bolest a nejvyšší dobro:-). Tohle vše se mi díky regresi spojilo dohromady.
Kateřina
Jani, důležitý pro mne je ten návrat k sobě. Jak při tom pocitu, že mi druzí zneužívají, teď vím, že to tak není, a že se spíš mám projevit. Víš, tak to teď i dělám a to mi pomáhá. To je pro mě nové. To bylo asi nejdůležitější.
Klára
Přínos sezení vidím ve zklidnění mysli. Přijemná a bezpečná atmosféra. Terapeutka  mě laskavě provedla předchozí páteční přípravou. V sobotu proběhlo napojení na sebe a výsledkem je vhled o Jabloni. Řídím se jím a ukazuje mi cestu, když se rozhoduji, jak dál v životě. Ještě jednou děkuji a doporučuji všem.
Pavel
Já asi nevidím tak úplně rozdíl mezi Holistickou regresí a Spirituálkou, protože si myslím, že obě směřují ke stejnému cíli, i ten pracovní postup mi připadá dost podobný. Přišlo mi zajímavý, že jsem cítila vánek, který tam asi být nemohl, což mě utvrzuje v přesvědčení, že jiné roviny vnímání máme a že tam "něco" je (nějaká jiná "realita" asi).
Martina
Ahoj Jani, moc Ti děkuji za šanci se poznat i z jiné stránky, bylo to úžasné a dává mi to do života úplně jiný nadhled.
Vlastimil

Kdo jsem? Odkud jsem?  Proč tu jsem? 

Kdo jsou druzí?

 Spirituální regrese mezi životy pomáhá DOSTAT SE KE SVÉ PODSTATĚ .  

Ptáte se, jestli jdete v životě správnou cestou?

Toužíte po KLIDU, POROZUMĚNÍ, pocitech SÍLY, BEZPEČÍ a LÁSKY? 

Hledáte hlubší poznání, ale vaše každodenní příliš aktivní vědomá mysl vás k němu nepustí?

Spirituální regrese mezi životy  je jako vystoupat na Mount Everest a získat širší perspektivu toho, kdo jsme , proč tu jsme a  kam kráčíme …

Diplom

Táhne-li Vás to k sezení ve Spirituální regresi mezi životy, neváhejte mi napsat. Potřebujete-li ještě něco vědět, Vaše otázky s Vámi ráda proberu.